Forskare: Vi kan begränsa klimatförändringarna

2:33 min

En av de främsta klimatforskarna i Sverige Markku Rummukainen sitter också i FN:s klimatpanel. Under onsdagen besökte Havs- och vattenforum i Eriksbergshallen.

Forskaren och professorn Markku Rummukainen är en av Sveriges främsta klimatforskare. Han sitter även med i FN:s klimatpanel.

 – Vi har en klimatförändring på gång men det är fullt möjligt att begränsa den genom att minska utsläppen. Vi måste ändra energisystem och bli av med fossila bränslen, säger han och fortsätter:

– För den enskilde handlar det om att välja vad man äter, att försöka matsvinn och konsumera hållbart, samt att åka kollektivt istället för med egen bil.

Under Havs- och vattenforum diskuteras bland annat möjligheter för klimatanpassning utifrån forskning, samverkan och digitalisering. Aktuella frågor som exempelvis övergödning, miljöövervakning och vattenmiljö  diskuterades också.