Rekordstora mängder kokain beslagtas i EU

0:26 min

Myndigheterna i EU beslagtar rekordstora mängder av allt mer rent kokain, enligt en ny rapport från unionens narkotikaorgan.

Dessutom används mer syntetiska droger och narkotikahandeln sköts i stor utsträckning via mobiltelefoner.

Drygt 140 ton kokain beslagtogs i EU-länderna 2017, enligt den årliga rapporten EMCDDA. Det är den största beslagtagna mängden som noterats hittills och dubbelt så mycket som året innan.

Beslagen gjordes vid omkring 104 000 tillslag runt om i unionen, en ökning från cirka 98 000 tillslag föregående år. Belgien leder ligan med 45 ton beslagtaget kokain, före Spanien med 41 ton.

Renhetsgraden på det kokain som beslagtogs var den högsta på ett årtionde, trots att priserna förblivit relativt stabila.

Mobiltelefonen har blivit ett alltmer vanligt verktyg för att beställa narkotika, enligt EMCDDA. Handeln sker ofta via darknet, den dolda och krypterade delen av internet, eller på sociala medier och via beställningscentraler.

– Det är en ständig ökning av storleken på marknaden och försäljningen över internet och darknet, säger Alexis Goosdeel, chef för myndigheten EMCDDA som har sitt säte i Lissabon.

Inrikeskommissionär Dimitris Avramopoulos säger att EU och dess partners måste titta närmare på den mer digitaliserade narkotikahandel.

– Vi har inte råd att förlora någon tid.