Samlas in på nätet

EU vill utbyta e-bevis med USA

1:51 min

EU har fått klartecken att förhandla med USA om utbyte av brottsbevis som samlas in på nätet. I dag fungerar det dåligt då europeiska och amerikanska lagar skapar motstridiga skyldigheter för tjänsteleverantörer.

– Vi får problem i systemet i dag när det är två olika rättssystem som fungerar parallellt som kan ge olika utfall, så det är inte bra. Det måste lösas ut, säger inrikesminister Mikael Damberg.

När en brottsbekämpande myndighet i ett EU-land begär ut uppgifter om användare från ett amerikanskt bolag, till exempel Facebook, kan det vara svårt att få loss informationen på grund av amerikansk lagstiftning.

Samtidigt finns lagar i USA som gör att amerikanska myndigheter kan kräva ut uppgifter om européer från amerikanska bolag som verkar i EU, vilket kan stå i konflikt med EU:s dataskydd.

Detta utgör hinder för brottsbekämpning och det försvårar för tjänsteleverantörer som måste hantera motstridiga skyldigheter gentemot olika lagstiftare.

För att lösa detta vill EU-kommissionen förhandla fram ett avtal om så kallade e-bevis med USA, och EU:s inrikesministrar har på dagens möte i Luxemburg gett kommissionen mandat att påbörja sådana förhandlingar.

Med det mandatet på fickan hoppas EU-kommissionären med ansvar för rättsliga frågor, Věra Jourová, påbörja samtalen med USA inom två veckor.

Men att få till ett avtal mellan EU och USA om e-bevis kan ta tid. Frågan beskrivs av EU-tjänstemän som känslig och komplicerad.

Internt måste också EU:s lagstiftare först enas om egna regler för e-bevisning. Där väntas förhandlingar mellan medlemsländerna och EU-parlamentet kunna starta först i höst.