Lördag 8 juni 2019

Ultraljud avslöjar malens hemliga rum under gungflyet

12 min

När ultraljudskameran riktades in under gungflyet som kantade stranden upptäckte man att det dittills osynliga vattenfyllda utrymmet sträckte sig ibland tio meter in under den gungande "markytan".

Därunder simmar malarna i godan ro. Men vad de har för sig är ännu okänt.

Det fiskades mal i Skarvnäsviken av sjön Båven under natten. Med viss framgång. Rickard Gustafsson och Viktor Sandberg fick upp en 137 centimeter lång mal som kanske är femtio år gammal (åldern är väldigt svårbedömd). Men istället för att stanna kvar och visa upp sig i Naturmorgons direktsändning smet den. Fisken lyckades knyta upp en knut. Men den fastnade i alla fall på bild.

(Malen är fridlyst och får inte fiskas alls utan tillstånd. Det här fisket på uppdrag av länsstyrelsen är ett sätt att få koll på denna hotade och hemlighetsfulla art så att man kan skydda den på bästa möjliga sätt.)

Efter det lyckade fisket med det snöpliga slutet i Skarvnäsviken av sjön Båven begav sig malkännarna i fältreporter Lena Näslunds sällskap till den intilliggande sjön Lillsjön. Där kunde Henrik Jeuthe, forskare vid Vattenbrukscentrum Norr och SLU, rikta den akustiska undervattenskameran in under gungflyet och visa den nyupptäckta och tidigare okända värld som finns där. Ett flertal malar avtecknar sig på ultraljudsbilden.

Vad de gör där är ännu okänt. De tycks i alla fall inte jaga, för det finns massor av småfisk där som malarna inte visar minsta intresse:

– Dom simmar runt i en fisksoppa därinne, men det verkar dom inte bry sig om, som Henrik Jeuthe uttrycker det.

Reporter: Lena Näslund