Västkusten

Allvarligt läge för torsk och kolja

2:05 min

Läget är allvarligt för flera fiskarter längs med Bohuskusten, visar en ny rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet. För vissa arter är det rekordlåga nivåer i vissa områden.

– Fisken kommer inte tillbaka, det är fortfarande väldigt låga nivåer. För några av de viktigare arterna som torsk, vitling och kolja så är det bland de lägsta nivåerna vi sett. Det är oroväckande att vi inte har de stora populationerna kvar längs kusten, säger Joakim Hjelm, chef för Havsfiskelaboratoriet i Lysekil som är en del av SLU, till Ekot.

Sedan 2001 har Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, trålat längs västkusten efter fisk för att bland annat se hur fiskbestånden utvecklas.

I en ny rapport där fjolårets trålning, på flera platser från Kungsbacka i söder till Strömstad i norr, redovisas konstateras att läget är allvarligt för flera fiskarter längs Bohuskusten.

För till exempel torsken och koljan i det som kallas utsjön, alltså havet utanför alla öar, var fångsterna de lägsta sedan starten av provtrålningarna.

Niklas Åberg, projektledare för 8-fjordar, är bekymrad. 8-fjordar är ett samarbete, för att förbättra vattenmiljön, mellan flera kommuner däribland Kungälv, Orust och Tjörn.

– Det är en fullständig katastrof. Det finns nästan ingen stor torsk kvar här inne i fjordområdet och kustnära. Det är själv med sorg i hjärtat som jag känner att jag aldrig får säga till mina barn som mina föräldrar sa till mig, om du går ut och fiskar nu kom inte tillbaka med för mycket torsk, säger han till Ekot.

Det finns troligen flera anledningar till varför det ser ut så här. Till exempel hur mycket det fiskas, både längs kusten och längre ut i havet, enligt SLU.

– Vi kanske måste minska fisketrycket på de stora utsjöbestånden för att på så sätt få tillbaka fisk på kusten, säger Joakim Hjelm.

Även klimatförändringarna påverkar.

– Det är så klart att det finns sådana komponenter. Det är kopplat till övergödning och andra saker som finns i vattnet, säger Joakim Hjelm på SLU.

För att försöka få tillbaka torsken görs flera insatser längs Bohuskusten, så som att konstgjorda rev sänks ner utanför Uddevalla.

– Vi har fredat torsken från allt fiske i stora delar av vårt område, vi jobbar med konstgjorda rev, vi jobbar med att förbättra med musselbankar och ålgräs. Vi försöker ta ett helhetsgrepp och förbättra miljön, säger Niklas Åberg.

Joakim Hjelm på SLU säger att man inte vet hur en insats som konstgjorda rev kommer påverka storleken på torskbeståndet.

– Jag tänker ju att vi måste testa olika åtgärder för att få tillbaka torsken eller andra stora fiskar här på kusten.