Kompositören Sven-David Sandström död

2:45 min

En av Sveriges mest betydande tonsättare i vår tid, Sven-David Sandström, är död.

Sven-David Sandström skrev över 500 verk i alla konstmusikaliska genrer - från opera, kör- och kammarmusik till symfonier - och han skrev mycket för kyrkorummet och nådde en stor publik.

Berit Nygren tecknar ett porträtt:

Sandström fick sitt genombrott 1972 med orkesterverket "Through and through" och med rekviet "De ur alla minnen fallna" - med text av Tobias Berggren från 1979 som uruppfördes 1982 - befäste han sin ställning som en av vår tids mest betydelsefulla tonsättare.

Verket blev också starten för en mer romantisk period för Sandström. Då började han att skriva mindre dissonant och mer harmoniskt kan man säga, men inte utan kritik från kolleger som tyckte att han hade fegat ur och lämnat den avantgardistiska vägen, men Sandström ville nå sin publik och beröra den. Bland hans stora verk finns "High mass", operorna "Staden", "Jeppe" och "Bat Seba" och "Juloratorium".

Sandström skrev mycket kyrkomusik, med influenser från den frikyrkliga musik han hade vuxit upp med. Det var viktigt för honom att kyrkomusiken inte blev museal, och han ansåg att eftersom han kunde skriva ny kyrkomusik skulle han också göra det, berättade han inför uruppförandet av passionen "Ordet" 2006.

- Det är min uppgift känner jag som tonsättare, om jag gör det litet pretentiöst, men jag känner så och det känner jag på grund av att det jag gör i de sammanhangen blir ganska meningsfullt.

Sandström skrev i likhet med Johann Sebastian Bach musik för kyrkoårets samtliga söndagar och helger, men när hans andra rekviem uruppfördes 2013 berättade han att han skulle sluta skriva sakral musik men att det hade gett honom mycket att skriva sådan.

- Jag har kommit åt saker inom mig som har legat latent länge men som jag nu tar fram. Alltså en känslosamhet, en slags ... ja, tro helt enkelt. En övertygelse och något jag vill tala om. Ett budskap kallar man det i de här sammanhangen, som har intresserat mig väldigt, sade Sven-David Sandström i en intervju för P2 Live 2013 inför uruppförandet av hans nya rekviem då och fortsatte:

- Jag känner att jag får fram en kraft genom kunskapen om de här texterna som drar in hela mitt liv från barndomen och framåt som en slags meningsfullhet. Det är mitt liv så att säga jag lägger fram hela tiden. Det känns väldigt roligt, det har känts väldigt meningsfullt, och jag tar det ju mycket djupare än det här religiösa. Jag tar det som en andlig upplevelse som jag tycker all musik är. En djup andlig upplevelse av kraft och glädje och meningsfullhet som väldigt många människor idag vill ha.

Sven-David Sandström avled på måndagen efter en tids sjukdom. Han blev 76 år.

Hör Sven-David Sandström i ett samtal som kretsar kring Bach, Gud och opera i programmet Operahuset.

Musiken i inslaget är:
"De ur alla minnen fallna"/"Rekviem nr 1": Sveriges Radios symfoniorkester med solister under ledning av Leif Segerstam (1982)
"Juloratoriet": Malmö symfoniorkester och solister under ledning av Mats Rondin (2005)
"Rekviem": Sveriges Radios symfoniorkester, Radiokören och solister under Gustaf Sjökvists ledning (2013)