Ny rapport

Omhändertagna unga tvingas färdas med vuxna

2:24 min

Organisationen Ung Inlåst har släppt en rapport med vittnesmål från LVU-placerade ungdomar som har rest i Kriminalvårdens transporter tillsammans med frihetsberövade vuxna.

Olle Eriksson på Ung Inlåst berättar att ungdomar har farit illa psykiskt av samtransporterna.

– De upplever ett stort obehag av att åka tillsammans med vuxna dömda, och det är minnen de kommer att bära med sig i resten av livet, säger han.

Ung Inlåst, som finansieras av Arvsfonden, har samlat vittnesmål från ungdomar som har frihetsberövats genom Lagen om vård av unga, LVU. När de ska flyttas till ungdomshem, som ligger spridda över hela landet, är det i många fall Kriminalvården som står för transporten.

Flera av de ungdomar som pratat med Ung Inlåst har berättat om resor tillsammans med frihetsberövade vuxna, inklusive personer som har dömts för brott.

Förra året färdades runt 4 300 LVU-placerade ungdomar med Kriminalvården – mer än en fördubbling på två år, efter en lagändring 2017 när myndigheten tog över transporter från Polisen.

Vid den tidpunkten hade Kriminalvården inte hunnit rekrytera mer personal, enligt Johan Mellbring, chef på myndighetens Nationella Transportenhet.

– Det var ganska kort framförhållning från beslutet till att den trädde kraft, vilket betyder att vi successivt byggde upp kapacitet under 2017 och 2018, säger han.

När resorna planeras gör Kriminalvården alltid en samlad bedömning om lämpliga samtransporter.

– Tar man det mest extrema exemplet är det så att vi inte ska transportera en omhändertagen ung tjej med någon som är dömd eller misstänkt för något våldsbrott eller liknande, eller till och med en våldtäkt, säger Johan Mellbring.

– Det är ett exempel på en mycket olämplig konstellation som inte ska få förekomma.

Kriminalvården har i dagsläget ingen statistik om hur stor andel av resorna är samtransporter.

Ung Inlåst föreslår i sin rapport att alla resor sköts av Statens institutionsstyrelse, Sis, som är de som ber om hjälp med att skicka ungdomarna till sina boenden.

– Sis personal jobbar med den här gruppen och har kunskap om sina barn och ungdomarna, säger Olle Eriksson.

– Vilket skulle innebär ökad trygghet och säkerhet för den här utsatta gruppen, säger Olle Eriksson på Ung Inlåst.