Homosexuella handlingar tillåts i Botswana

1:43 min

Homosexuella handlingar är inte längre förbjudet i landet. Detta efter en uppmärksammad dom.

Botswanas högsta domstol har beslutat att avkriminalisera homosexuella handlingar. En uppmärksammad dom på en kontinent där homosexualitet är förbjudet i över hälften av alla länder.

Det var knäpptyst i salen när domaren Michael Leburu under två timmar läste upp domen i Botswanas huvudstad Gaborone tidigare idag. I detalj redogjorde han för en vad den eniga domarbänken kommit fram till, och landade i att det inte är lagens uppgift att reglera vuxna människors kärlek så länge det sker i samförstånd. Att alla har rätt till ett privatliv och vad den den allmänna opinionen tycker är irrelevant i sammanhanget, menar domstolen.

Det var en anonym medborgare som hade överklagat några paragrafer i Botswanas brottsbalk som förbjuder homosexuella handlingar. Under rättegången argumenterade staten för att lagen inte är diskriminerande, eftersom den gäller alla medborgare, oavsett sexuell läggning. Ett argument domstolen ogillade.

Domen i Botswana idag firas nu som en historisk framgång av en hårt prövad afrikansk HBTQ-rörelse. Homosexuella handlingar är förbudet i någon form i en majoritet av Afrikas länder.

Ofta i lagar ärvda av europeiska kolonialmakter som som ofta har starkt stöd i den allmänna opinionen. I Kenya slutade en liknande juridisk prövning förra månaden i ett bakslag för HBTQ-rörelsen. Också i Uganda och Tanzania har den politiska retoriken om homosexualitet hårdnat på senare år. Samtidigt har det gått åt ett motsatt, mer liberalt, håll i länder som Mocambique och Angola. Så sent som i januari förbjöd Angola all diskriminering baserad på sexuell läggning.