Konjunkturen

Svaga kronan som gynnat industrin kan slå tillbaka

2:01 min

Konjunkturen kommer att fortsätta att mattas av i år enligt en ny prognos från Sveriges Industriarbetsgivare. Och det här gäller även den svenska basindustrin som säljer mycket på export och som har gynnats av den svaga svenska kronan, säger Industriarbetsgivarnas chefsekonom Kerstin Hallsten.

– Precis som vi bedömer den allmänna ekonomiska utvecklingen så tror vi på en viss inbromsning. Vi kommer kanske inte få samma push av höga marknadspriser som det har varit. Men en hyfsat god utvecklingen men en viss avmattning.

Den svenska industrin har trots att kostnaderna har ökat mer än i del konkurrentländer klarat sig bra bland annat på grund av att den svenska kronan har försvagats och svenska exportprodukter därför har blivit billigare för köpare i andra länder.

Men nu börjar industrin se den svaga kronan som en fara för den framtida konkurrenskraften, att dom svenska företagen lutar sig lite tillbaka, att de kanske inte känner att de har kniven på strupen.

– Det finns en risk att de inte tvingas bli mer effektiva. Det finns en risk att kostnaderna drar iväg i företagen, säger Kerstin Hallsten.

Per Hidesten som är vd för Industriarbetsgivarna delar den oron.
 
– Långsiktigt är det ju en fara att man inte har det omvandlingstryck på sig att man är på tårna hela tiden konkurrensmässigt.

Men borde inte industriföretag som är utsatta för internationell konkurrens hela tiden tänka att nu måste vi bli vassare och vassare och inte luta sig tillbaka på och tänka att vi har nytta av den svaga svenska kronan?

– Jo, det är ju sådant man måste jobba med hela tiden. Men det är en väldig skillnad på när det är ett helt skarpt läge och när det inte är det.

Du menar att det sitter lite i bakhuvudet det där att man har nytta av den svaga svenska kronan ändå?

– Jo, det kan nog genomsyra hela organisationen. Och det är väl det som skulle kunna vara ett problem att inte alla ser det här skarpa läget när man befinner sig i en situation med en svag krona.