Stadskärnornas borttynande

14 min
  • På många håll i landet vittnas det om ödsliga gågator. Traditionella småhandlare tvingas ofta bedriva tvåfrontskrig mot både e-handel och nya stora köpcentra utanför städerna. Vissa tvingas lägga ned sin verksamhet.
  • Hur sa man se på utvecklingen?
  • Studio Ett:s programledare Magnus Thorén och vår reporter Odd Clausen, åkte till Kristianstad för att undersöka frågan närmare.
  • Hör bland andra Jan Jonsson, ordförande i Kristianstads Handelsförening, Jens Hultman, professor i företagsekonomi knuten till Centrum för handelsforskning, Lunds universitet, Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande (L) och Ola Thuvfesson, handels- och platsforskare vid Lunds universitet som även sitter med i Svenska stadskärnors forskarråd.