Bemötande viktigt

Mottagandet av barn till IS-anhängare förbereds

1:53 min

Center mot våldsbejakande extremism anser att det är viktigt att samhället förbereder sig för att fler av barnen till IS-anhängare i Syrien kan komma tillbaka, och därför har man samlat flera samhällsaktörer för att prata om det stöd barnen då kan behöva.

– Det man kan se är att det är vård. Det kan handla om somatisk vård men också psykiatrisk vård, och det är olika från individ till individ. Sen behöver de här barnen få en vardag, en lugn tillvaro och komma in i en vanlig vardag, så att det grundläggande för ett barn finns och att få vara ett vanligt barn, det är det viktigaste, säger Sari Römpötti, senior rådgivare på CVE.

Det är osäkert hur många svenska barn till IS-anhängare som nu finns i läger i Syrien, men det har talats om mellan 60 och 80 barn. Av vad som är känt har sju föräldralösa barn kommit tillbaka till Sverige, men hur resten ska hanteras är fortfarande oklart.

Regeringen har sagt att föräldralösa barn ska komma till Sverige om det är möjligt, men att situationen är svårare med de barn som också har vårdnadshavare i lägren.

På Center mot Våldsbejakande extremism har man de senaste månaderna arbetat för att öka samhällets beredskap för att ta emot barn som kan komma tillbaka. Man har till exempel hållit möten där man samlat representanter från Barnombudsmannen, Skolverket, och Rädda Barnen och företrädare för till exempel ett antal kommuner och sjukvården och barnpsykiatrin. Syftet har varit att inventera vilka behov som kan finnas och hur man ska tillgodo se dem.

Enligt CVE är bedömningen att det till stor del handlar om resurser som redan finns, till exempel inom barnpsykiatrin och socialtjänsten, men att det är viktigt med samordning.

– Här måste man titta både på ålder men också på vad har barnet varit utsatt för, vad har barnet haft för skydd och trygghet runt omkring sig, så det här är individuella insatser av vad barnen behöver och de kan man bara göra när man träffar barnen, säger Sari Römpötti.

Enligt henne är det också viktigt hur barnen bemöts av omgivningen.

– Svårigheter kan vara att det kan finnas mycket känslor i omgivningen i kommuner som kommer att få barn, att det finns oro och rädsla och hat. De här barnen behöver få komma in vanliga situationer, i förskola och en vanlig vardag, så här är det viktigt att omgivningen låter de här barnen vara i fred och ha det lugnt och tryggt, säger Sari Römpötti, senior rådgivare på Center för våldsbejakande extremism.