Larmar

Säpo intensifierar arbete mot individer i extremistmiljöerna

2:06 min

Säkerhetspolisen har bland annat ansökt om att ett antal individer som under längre tid och i stor utsträckning bidragit till radikalisering ska utvisas.

Enligt Säpo har antalet individer i extremistiska miljöer har gått från hundratals till tusentals.

– Vi har konstaterat att under de senaste åren så har alla de tre extremistiska miljöerna har ökat. Så väl autonoma miljön som vitmaktmiljön och den våldsbejakande islamistiska miljön där tillväxten delvis beror på globala krafter som Säkerhetspolisen och andra myndigheter i Sverige har svårt att påverka. Det kan vara exempelvis så kallade kalifatet 2014 som bidrog till att det fanns en relevant grupp att tillhöra. Vilket i sin tur bidrar till en ökad tillväxt eller det kan vara de högervindar som blåser generellt i Europa och alt-right som bidrar till vikt makt, att den miljön växer, säger Fredrik Hallström.

De senaste månaderna har fler flera muslimska ledare frihetsberövats av Säpo och sitter i dag i förvar. Det rör sig, enligt Säpo, om individer som bidragit till radikalisering och tillväxten i extremistmiljöer.

– Det här är ett förhållandevis litet antal individer, en kärna som bedrivit verksamhet över viss tid. Där vi då lämnat in en ansökan till Migrationsverket om att de ska utvisas. Sen är det Migrationsverket som gör den prövningen, säger Fredrik Hallström.

Det är med stöd i Lagen om särskild utlänningskontroll, LSU som Säpo frihetsberövat bland annat dessa individer. En lag som kritiserats av advokatsamfundet för att de personer som berörs saknar rättigheter som brottsmisstänka har. Men det går inte att göra en jämförelse med

– För det första så ska vi säga att det här är ingen sån rättsprocess, brottsprocess. Det är svårt att göra en sådan jämförelse. Det här är en helt annan lagstiftning med en annan typ av process och Säkerhetspolisen använder ju de lagar och regler som vi har tillgängliga för att genomföra de åtgärder som vi bedömer att vi behöver göra. Det man ska akta sig för det är att göra en jämförelse med den vanliga rättsprocessen inom ramen för förundersökningen för det här är något annat, säger Fredrik Hallström, biträdande enhetschef på författningsskyddet och kontraterrorism.