OECD-granskning

Svenskt bistånd får högt betyg

1:58 min

Sveriges biståndspolitik får högt betyg i en ny granskning som OECD-ländernas biståndsorgan DAC.

Vart femte år granskas Sveriges bistånd till fattiga länder av representanter från andra medlemsländer i OECD.

Sverige är bäst när det gäller jämställdhetsutveckling och lyfts fram som ett av få länder som når de allra fattigaste i världen.

Däremot kritiserar OECD-länderna att så stora delar av biståndet används till flyktingkostnader i Sverige.

Hör biståndsminister Peter Eriksson kommentera granskningen i ljudklippet ovan.