Projekt

Undervattensrobotar ska muddra Kalmars fjärdar

1:45 min

Kalmar kommun tillsammans med Linnéuniversitetet ska försöka rena grunda havsbottnar i kommunen med hjälp av självgående robotar.

Malmfjärden i Kalmar ska bli ren med hjälp av undervattensrobotar. Vatten och muddermassor tas upp och renas i en mobil anläggning. Och tanken är att muddermassorna komma till användning i framtiden.

– Tanken är att man kanske kan bygga huselement med hjälp av det här finkorniga materialet som man får upp, säger Tomas Lexinger, projektledare för projektet Life Sure.

EU samt havs- och vattenmyndigheten finansierar försöksprojektet. Roboten och anläggningen hoppas Tomas Lexinger blir en världsprodukt.