havsmiljö

Kemikalier från lastfartyg – mer kunskap behövs

2:07 min

Vi behöver veta mer om de utsläpp av kemikalier som sker när lastfartyg tvättar rent sina tankar ute till havs, menar Kustbevakningen.

Kemikalierna det handlar om svavelsyra, lut eller kletiga vegetabiliska oljor till industrin.

Och en som också har blivit involverad i Kustbevakningens arbetet med utsläpp av kemikalier är Kjell Larsson som är professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

– Vad vi har intresserat oss för är att hur stora mängder blir det här? Hur stora mängder kemikalier är det här? Hur farligt är det egentligen?

Det är många olika kemikalier som fraktas med lastfartyg, berättar han.

De är inte förpackade utan hälls helt enkelt ner i fartygens lastutrymmen.

Efter transporten behöver lastutrymmena därför tvättas rena. Den mesta rengöringen sker i hamnen, där fartygen betalar en avgift för att lämna in sitt använda tvättvatten.

Men de sista resterna går det bra enligt internationella regler att spola ut ute till havs.

– Är man utanför 12 sjömil är det okej att göra det, och det är vad som sker.

Men här finns det också ett problem, även om meningen är att eventuella negativa konsekvenser för miljön inte ska vara alltför stora, säger Kjell Larsson.

– Det går ut rätt stora mängder ändå på ett lagligt sätt. Så reglerna är ganska tillåtande.

Kustbevakningen har därför samlat ihop honom som forskare, och Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, och miljöåklagare till samtal.

Ett resultat av det är att åklagarna håller på att ta fram en checklista på vad de behöver veta av Kustbevakningen om ett utsläpp för att kunna ta upp det i rätten ifall det verkar ha gjorts på ett felaktigt sätt.

Tanken är också att de andra myndigheterna ska fundera vidare på miljöriskerna med de utsläpp som görs.

– Det behöver undersökas mer var de riktigt farliga utsläppen är, och vilka utsläpp vi faktiskt får acceptera och som det kanske inte är någon större fara med, säger Kjell Larsson