Vargstammen

Naturvårdsverket står fast vid beslut om vargföryngring

0:42 min

Naturvårdsverket står fast vid beslutet om att tillåta en fast vargstam med en miniminivå på ett 10-tal vargar i Jämtlands län.

Både Länsstyrelsen Jämtland och Sametinget har begärt att Naturvårdsverket omprövar sitt beslut om vargföryngringen i länet. Nu har det gjorts – och det tidigare beslutet kvarstår.

– Jag förstår att det är en svår fråga och att det finns starka åsikter i det här, men det är svårt för oss att se andra möjligheter. Vi har inte valfriheten att välja var vargen ska vara, måste utgå från var vargen finns, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten Naturvårdsverket till P4 Jämtland.

Det betyder att Jämtlands län ska ha en vargföryngring med en vargstam på minst tio vargar.

I riket i stort ska det finnas 300 individer, eller mer.