Säpo

Beslut från Migrationsverket: Två imamer utvisas

1:17 min

Två imamer och ytterligare en person ska utvisas ur Sverige efter beslut av Migrationsverket.

Imamerma är hemmahörande i Gävle och Umeå och den tredje personen är son till Gävleimamen. De är tre av sammanlagt sex personer som under våren tagits i förvar på begäran av Säkerhetspolisen.

Säpo har varit förtegen om gripandena. Men har i ett pressmeddelande uppgett att personerna bland annat har varit tongivande i verksamheter där radikalisering sker och därmed bidragit till tillväxten i våldsbejakande extremistmiljöer.

Gripandena har gjorts med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll, som ger Säkerhetspolisen rätt att ansöka om utvisning av en person som bedöms vara ett säkerhetshot. Lagen har bland annat kritiserat av Advokatsamfundet för att de personer som berörs saknar de rättigheter som andra brottsmisstänkta har.

Besluten om utvisning som nu fattats av Migrationsverket kan överklagas till regeringen, och måste då först prövas av Migrationsöverdomstolen och regering måste då följa domstolens bedömning.

Gävle moskés talesperson kommenterar via mejl till P4 Gävleborg besluten med att moskén tycker att "det är väldigt beklagligt att Sverige tar ett sånt allvarligt beslut om att utvisa honom". Ett beslut som moskéns talesperson erfar kan få allvarliga konsekvenser, bland annat att imamen förföljs eller fängslas i Irak.