Använde surrogat – erkänns som mamma

1:09 min

Högsta domstolen erkänner en amerikansk dom som gör en kvinna från Stockholms län till rättslig mor till ett barn som fötts genom surrogatarrangemang.

HD konstaterar att erkännandet innebär att flera svenska rättsprinciper får ge vika, eftersom surrogatmödraskap inte är tillåtet i Sverige.

Barnet föddes 2015, efter att ett svenskt sambopar använt en amerikansk kvinna som surrogat genom donerat ägg och mannens spermier.

En amerikansk domstol förklarade att den svenska kvinnan var barnets rättsliga mor.

Paret separerade 2016, varpå kvinnan ansökte om att få adoptera barnet. Något hon nekades av såväl tingsrätt som hovrätt, eftersom paret inte längre var sammanboende.

HD konstaterar också att adoption inte är möjlig enligt svensk lagstiftning, men väljer att i stället erkänna den amerikanska domen. Det för att tillgodose barnets rätt till privatliv, och för att uppfylla principen om barnets bästa.