Stort behov av vandringsvägar för fisk i hela Europa

1:48 min

Nu är fiskvägen i Nybyn i Alteräven invigd. Det är ett unikt bygge då fisktrappan är gjord i komposit.

– Det finns många fördelar med det. Materialet gör att man kan bygga flexibelt, det är lätt ändra om det inte blir bra. Det är inte lika enkelt om man gjuter en fiskväg i betong, säger Magnus Johansson, projektledare på länsstyrelsen.

Fiskvägen har varit i gång ett tag och det har även den övervakning som finns. I torsdags invigdes trappan. Redan nu vet man att abborre, mört, men även en kräfta har passerat.

Nu ska fiskvandringen i trappan studeras under kommande år och sedan ska fiskvägen utvärderas.