Gängkriminalitet

MP säger nej till slopad straffrabatt för unga

1:53 min

Frågan om att slopa den så kallade straffrabatten för unga brottslingar splittrar regeringspartierna. Justitieminister Morgan Johansson vill lägga fram ett lagförslag men Miljöpartiet säger nej.

– Miljöpartiet ser ju, i likhet med exempelvis remissinstanser som Kriminalvården, Säpo och Brottsförebyggande rådet, att det här förslaget innebär stora risker, och vi vill därför inte att man går vidare med det, säger Rasmus Ling, Miljöpartiets rättspolitiske talesperson.

Vad finns det för risker?

– Riskerna med det här förslaget är att fler unga kommer att dömas till fängelsestraff allt längre. Det ökar risken för att man får en kriminell identitet, att man får ett utvidgat kriminellt kontaktnät, och risken för radikalisering är också något som remissinstanserna har pekat på, säger Rasmus Ling.

På uppdrag av regeringen har en statlig utredare tagit fram ett förslag om att den så kallade straffrabatten för brottslingar mellan 18 och 20 år ska avskaffas.

En rad tunga remissinstanser, som Åklagarmyndigheten och Justitieombudsmannen, säger emellertid nej. Bevekelsegrunden för en sådan reform är tveksam, det skulle bli väldigt dyrt för staten och saknar stöd i forskningen, är några invändningar som förs fram.

Justitieminister Morgan Johansson har sagt att han ändå tänker lägga fram en proposition, men har öppnat för att på något sätt avgränsa lagförslaget. Så här lät det i mitten av maj.

– Vi kommer att gå igenom de remissvar som nu finns, och bedöma bärigheten i den kritik som finns. Sedan är jag ju i sak övertygad om att vi bör gå i den här riktningen, men frågeställningen gäller ju hur långt vi ska gå. Där ska vi ta fram ett förslag, och sedan måste jag ha en dialog med riksdagens partier.

Justitieministerns uttalande var - enligt vad Ekot erfar - inte förankrat hos regeringspartnern Miljöpartiet.

– Jag har hört Morgan Johanssons kommentarer, vi från Miljöpartiets sida har en annan uppfattning i den här frågan, säger Rasmus Ling rättspolitisk talesperson i Miljöpartiet.

Socialdemokraterna gick till val på att slopa straffreduktionen för unga. "Den som fyllt 18 är vuxen och ska betraktas som det i lagens mening", står det i valmanifestet, medan Miljöpartiet i grunden inte tycker att unga lagöverträdare ska ha högre straff än i dag.

Det är angeläget att stoppa skjutningar och gängkriminalitet - men inte på ett sätt som går emot forskning, beprövad erfarenhet och professionen, enligt Miljöpartiet.

Nu väntar diskussioner om den här frågan, både i regeringen och riksdagen. Rasmus Ling anser att det är viktigt för alla partier att ta remissinstansernas hårda kritik på allvar.

– I nästan alla länder är det lägre straff för yngre vuxna. Vi tycker att det är rimligt. När man är äldre så har man också ett större ansvar, och bör få ett hårdare straff, än om man är ung vuxen, som precis har blivit myndig, säger han.