Skolutveckling

Hela reportaget: Forskning i klassrummet ska ge bättre undervisning

5:31 min

På Näsbyvillans förskola får barnen lära sig om friktion på rutschkanan. Kristianstad är en av de kommuner som satsar på skolutveckling för att leva upp till skollagens krav om att skolan ska vila på vetenskaplig grund. Men det är inte alla kommuner som har samma möjligheter.

Skolan ska ge varje elev förutsättningar att nå så långt som den kan. Och så länge det inte är så och det faktiskt spelar roll var någonstans man är född i landet så kan vi ju inte vara nöjda.

  • Större kommuner som Kristianstad och Malmö satsar på särskilda avdelningar inom skolutveckling för att förbättra elevresultaten och leva upp till skollagens krav att skolan ska vila på vetenskaplig grund.
  • I Kristianstad pågår till exempel ett arbete med att utveckla undervisningen inom naturvetenskap inom förskolan. Den 1 juli får förskolan en ändrad läroplan. En av Kristianstads forskarutbildade utvecklare går då in och stöttar förskolorna i arbetet med att utveckla undervisningen i naturvetenskap.
  • Det är inte alla kommuner som har samma möjligheter att satsa på skolutveckling och det väcker frågor om likvärdighet.