#diagnosenstängerdörrar

Norge öppnar för soldater med ADHD

2:01 min

Det norska försvaret öppnar för soldater med ADHD. Detta efter att Norges motsvarighet till Diskrimineringsombudsmannen klagat på bortsållningen, som också är regel i Sverige.

- Det är en stor variation på de som har ADHD och vi ge möjligheten också till den gruppen av kvinnor och män. Vi har ingen grund för att se att de icke kan vara goda soldater, säger överstelöjtnant Vegard Finberg, informationschef på Norska försvarets personal och värnpliktscenter.

Det är efter kritik från Likestillings- og diskrimineringsombudet som det norska Försvaret gör om sina antagningsregler. Istället för att direkt sortera bort alla sökande med neuropsykiatriska diagnoser i det första rekryttestet på nätet ska de med ADHD få rätt till en individuell prövning.

- Det är viktigt att påpeka att det är ingen rättighet att få tjänstgöra, utan det är försvarets behov som styr, säger Vegard Finberg.

Också i Sverige utreder nu Diskrimineringsombudsmannen Försvarets bortsållning, och tillsynen väntas blir klar till hösten. Maria Christensson-Fröman, ordförande för Attention i Värmland hoppas att det svenska försvaret tar intryck av grannen i väst.

- Vi vill att alla ska få samma chans till bedömning, med eller utan diagnos, säger hon.

Den norska regeländringen gäller inte de som äter medicin, och inte heller de med andra neuropsykiatriska diagnoser som Aspergers syndrom och  autismspektrum-tillstånd.