Svartvita bevisbilder

Omanbukten: Iran förnekar USA:s anklagelser

2:28 min

Iran förnekar bestämt USA:s anklagelser om att ligga bakom attackerna mot två oljefraktfartyg i Omanbukten i går. Men samtidigt har USA släppt en video som påstås visa hur iransk militär tar bort en odetonerad mina från ett av fartygen, det japansk-ägda.

På det svartvita videoklippet som släppts av det amerikanska centralkommandot syns hur en mindre båt närmar sig ett stort lastfartyg. Personer ombord på den mindre båten tar loss ett föremål från fartygets skrov, ovanför vattenytan.

På videon som uppges vara filmad av ett amerikansk spaningsflyg syns sedan hur den mindre båten lämnar området.

Enligt USA visar bilderna hur Iranska revolutionsgardister tar loss en magnetisk mina från skrovet på det japansk-ägda fartyg som attackerades igår. Händelsen uppges ha skett efter attackerna, för att undanröja bevis.
Men på videon är det svårt att avgöra om bilderna verkligen visar det som USA hävdar, ingen fartygsbeteckning syns, inga nationalitetsbeteckningar på den lilla båten och det är omöjligt att se om det verkligen rör sig om en mina.

Händelserna igår då två fraktfartyg tros ha attackerats nära det strategiskt viktiga Hormuzsundet har ökat spänningen rejält i området. Gränsen mellan arabiska halvön och Iran patrulleras sedan tidigare av både iranska och amerikanska krigsfartyg och farleden är en av de viktigaste i världen för olje-och gas produkter.

I går kväll anklagade USA:s utrikesminister Mike Pompeo Iran för att ligga bakom attackerna, han anklagade Iran för att hota fred och säkerhet och bekräftade att situationen i området eskalerat.

En mängd länder säger att USA:s anklagelser är trovärdiga men många manar också till återhållsamhet. Inte minst eftersom tonläget mellan USA och Iran har skräpts till en kritisk nivå de senaste månaderna. Iran slår ifrån sig alla anklagelser som grundlösa och anklagar istället USA för vad de kallar "iranofobi".

Gårdagens händelser är de senaste i en rad, för en månad sedan vandaliserades fyra fraktfartyg.
USA:s tillbakadragande från det kärntekniska avtalet och införandet av nya hårda sanktioner mot Iran har också spätt på spänningarna och många fruktar nästa steg i en uppbröstning där båda parterna vägrar vika sig.