Ny turnéstruktur växer fram i Sverige

3:14 min

Hela Sverige ska ha levande musik. Det är idén bakom en ny turnéstruktur som nu växer fram, i ett tidigare aldrig skådat samarbete mellan regionerna och det fria musiklivet.

Samarbetet kallas Samspelverket och blir den första nationella turnéstrukturen sedan Rikskonserter lades ner för drygt åtta år sedan.

Strukturen börjar nu att byggas ut med pengar från Kulturrådet och under ledning av Kultur i Väst, där Jennie Wilhelmsson är enhetschef på Kultur & upplevelse. Hon tror att Samspelverket kommer att ha stor betydelse för kommuner och arrangörer över hela landet:

– Man har inte kraft och inte ork och man har inte pengar att just arrangera stora internationella gästspel eller nationella större gästspel, och man är också väldigt, väldigt ensam, kan man bli, säger Jennie Wilhelmsson.

Så vilken skillnad ska det här göra då?

– Skillnaden ska bli att alla regionala institutioner går in och jobbar mer aktivt mer de arrangörer som finns i regionen till stöd för och möjliggör att vi får fler konserter ut till publiken.

Diskussionerna har pågått i flera år om hur den levande musiken som inte har några institutioner eller stora konsertarrangörer bakom sig ska nå hela Sverige.

Under tre år har Riksförbundet musikarrangörer i samverkan på uppdrag av Statens musikverk arbetat fram ett förslag till en nationell turnéstruktur, och idag presenterade projektets koordinatorer vad det har kommit fram till.

Det är ett förslag i tre delar:

Den första, som alltså redan har börjat ta form, är en turnéstruktur där regionerna och det fria musiklivet bildar fem programråd, från norr till söder och från väster till öster.

Programråden består av tre representanter för regionerna och tre för det fria musiklivet som tar fram nationella turnéer. Turnéerna erbjuds sedan landets arrangörer till ett subventionerat pris. Råden får också huvudansvar för var sina genreområden - västerländsk konstmusik, jazz, pop och rock, folk- och världsmusik respektive genreöverskridande musik.

Den andra delen är att det ska finnas ett ekonomisk stöd som ökar med antalet arrangörer för dem som vill skapa egna turnéer.

Den tredje delen är en digital plattform som redan finns, där arrangörer kan hitta varandra, och nu gläds de båda koordinatorerna Eva Omagbemi och Peter Pontvik över resultatet:

– Det kommer ju att berika Sveriges musikliv totalt sett, men framför allt är det bra, det vitaliserar, det dynamiserar musiklivet i Sverige, säger Pontvik och Omagemi fortsätter:

– Musiklivet i hela Sverige liksom lever ju på att det finns ideella arrangörer. Det är eldsjälar som driver de här föreningarna och ser till att det kommer musik i små ställen, och eldsjälar brinner lätt upp så att det behöver stöd och de här strukturerna kommer att ge stöd till de här eldsjälarna.