Kvinnor strejkar mot diskriminering i Schweiz

2:03 min

I Schweiz protesterar kvinnor i dag mot lönediskriminering och sämre villkor på flera områden. Fackförbund, partier och andra organisationer har tagit initiativ till en landsomfattande kvinnostrejk.

– Vi måste väsnas och störa för att uppmärksamma omgivningen på vad vi tvingas stå, säger deltagaren i en av de många demonstrationerna i dag.

I Bern, Lausanne, Zürich, St Gallen och Genève och en lång rad mindre orter vajar lila flaggor med en knuten kvinnonäve.

– I Schweiz råder väldiga strukturella skillnader, förklarar en annan av dem som lägger ned arbetet idag eller på andra sätt protesterar mot orättvisorna.

Kvinnor tjänar 20 procent mindre än män. Mer än hälften arbetar deltid för att kunna ta hand om barn, hushåll och anhöriga. Det obetalda arbetet åligger kvinnor medan männen lönearbetar och därför kan se fram emot dubbelt så höga pensioner som kvinnor.

Barnomsorg är dyr och inte tillgänglig i den omfattning som behövs. Också föräldraledigheten är begränsad, nyblivna mammor har rätt till 14 veckor och pappor bara en dags ledighet.

Kvinnlig rösträtt infördes på nationell nivå först 1971. Kvinnors och mäns lika rättigheter är förankrad i författningen sedan 1981 men i praktiken har skillnaderna levt vidare. Missnöjet ledde till den första kvinnostrejken för 28 år sedan. Den 14 juni 1991 deltog en halv miljon kvinnor.

Hur många det är idag är fortfarande oklart. Uppmärksamheten inför kvinnostrejken har handlat en hel del om att protestaktionen inte omfattas av strejkrätten. Många arbetsgivare har uppmanat sina anställda att ta ut semester om de vill delta. De stora demonstrationstågen har planerats till sen eftermiddag för att så många som möjligt ska kunna delta efter jobbet.