Resa och klimat

Hur klimatvänlig är tågsemestern?

2:10 min

Att ta tåget på semesterresan istället för flyg är bra för klimatet. Men hur bra - det beror helt och hållet på vilket slags tåg man reser med och vilket land man reser i.

Hör mer i Vetandets värld

I en del länder kommer tågets elektricitet från koleldade kraftverk, och det gör resan betydligt mindre klimatvänlig. Och sämst är dieseltåg.

I Danmark är det vanligt med dieseldrivna tåg, och då är resandet inte särskilt klimatvänligt. Det visar den semesterkalkylator som har tagits fram på Chalmers av konsumtionsforskaren Jörgen Larsson och hans kolleger. Där man kan räkna fram precis hur man ska göra för att få semesterresan så klimatsmart som möjligt.

– När det gäller tåget så är en viktig skillnad om det är eltåg eller dieseltåg. Dieseltåget har ju mycket högre utsläpp än eltåg. Det är det ena. Och det andra är hur elen är producerad, säger Jörgen Larsson och fortsätter:

– Åker du tåg i Norden så kommer elen från den nordiska elmarknaden med låga utsläpp, och för resten av Europa så är det högre utsläpp på grund av att man använder mer kol och naturgas för att göra el där.

Resultatet blir att vid t ex en resa för två från Malmö till Paris och hem igen med flyg orsakar man ett utsläpp av 340 kg koldioxid. Tåg eller buss ger fjärdedelen så mycket: 87 kg.

Om alla tåg i Europa var lika klimatanpassade som de i Sverige, Norge och Finland, skulle tåget hamna på bara 34 kg enligt kalkylatorn. Bara knappt hälften av dagens tåg och en tiondel av flyget.

Men ett lite bortglömt alternativ kan också bilen vara, visar det sig. Om man är tillräckligt många.

– Det kanske är lite förvånande. Om man kör bil och är bara en eller två personer så blir det mycket sämre än tåget, men sitter man fyra i bilen och kör söderut så blir det ungefär lika stora utsläpp som från tåget– om man kör en mellanstor dieselbil, säger Jörgen Larsson vid Chalmers tekniska högskola.

Siffrorna i artikeln är rättade måndag morgon.