Nya gymnasielagen

Oklart vilka utbildningar som ger rätt att stanna

2:15 min

Det är oklart vilka yrkesutbildningar som kommer att accepteras för att ensamkommande ska få uppehållstillstånd för att studera i och med den nya gymnasielagen.

– Det är en djungel att försöka förstå den här gymnasielagen och hur den är tänkt att implementeras. Det är ingen som riktigt vill gå ut med information om vad som gäller, säger Joel Granström, studie- och yrkesvägledare på Norra Sorgenfri gymnasiet i Malmö.

– Vi vet inte om den hjälp vi ger, om det är fullständigt rätt och om den kommer att hjälpa dem i migrationsprocessen.

Joel Granström får ofta frågor från ensamkommande om vilken utbildning de ska välja för att få stanna i Sverige. För elever som väljer nationella program i gymnasieskolan råder inga oklarheter, men för elever som väljer introduktionsprogram eller yrkesutbildning på komvux finns fler frågetecken.

De elever som har svårt att klara av svenskan och därför inte kan läsa på gymnasienivå, måste ofta kombinera en yrkesutbildning med extra svenskaundervisning, yrkes-sfi. Enligt den tillfälliga gymnasielagen måste de som ska få förlängt uppehållstillstånd gå en utbildning som sen ska leda till ett kvalificerat arbete. Men det är oklart om yrkes-SFI kommer att accepteras av Migrationsverket för att få förlängt uppehållstillstånd.

Socialstyrelsen har konstaterat att det råder stor oklarhet i vad som gäller och Sveriges kommuner och landsting, SKL, får många frågor om detta.

– Jag har uppfattat det som att det finns ett väldigt stort informationsbehov ute i landet, hos kommunerna och inte minst hos individerna, säger Mia Hemmestad, förbundsjurist på SKL.

– Vi uppmanar studie- och yrkesvägledarna att be eleverna att vända sig till Migrationsverket för frågor om uppehållstillstånd, men vi får också signaler om att eleverna inte får tillräcklig information. Det är jätteviktigt att eleverna har tillräcklig information att kunna göra ett medvetet val, eftersom valet av studier blir helt avgörande för deras möjlighet att få stanna i Sverige.

Migrationsverkets rättsexpert Johanna Lindblad Ó Duinnín säger att Migrationsverket arbetar nu på ett förtydligande.

– Exakt om yrkes-sfi generellt sett kommer att omfattas eller inte det kommer vi inte kunna svara på. Utan vi måste titta på den här enskilda utbildningen som en viss person ansöker om som den personen läser, vad har den för syfte, hur ser upplägget ut på den utbildningen, och så får vi göra en bedömning i det enskilda ärendet.

– Migrationsverket kommer inte gå ut och granska eller ta ställning till enskilda studieupplägg på förhand. Sen vet jag att det finns vissa orosmoment kring det, det är en av de frågorna vi håller på att titta på så det kan inte jag svara på i dag, säger Johanna Lindblad Ó Duinnín, Migrationsverkets rättsexpert.