Uppehållstillstånd

Kritik mot oklarheter i nya gymnasielagen

2:19 min

Flera myndigheter är kritiska till att det är oklart när det gäller vilken yrkesutbildning som ensamkommande kan gå för att omfattas av den tillfälliga gymnasielagen, och därmed få ett förlängt uppehållstillstånd.

– Problemet är inte bara att det saknas information och vägledning som studie- och yrkesvägledare kan gå ut med, utan det är också så att det saknas utbildningsplatser i kommuner som till exempel Malmö, säger Hanna Scott, jurist på Unga Forum, Skånes stadsmission.

Under två veckor i juni har över sjuttio ensamkommande och vuxna kring dom kommit till Skåne stadsmission för att få information om vilka utbildningar som kan leda till ett förlängt uppehållstillstånd.

Hanna Scott tycker att det finns en orättvisa i att vissa kommuner inte har några yrkesutbildningar med lägre behörighetskrav i svenska för gruppen som omfattas av gymnasielagen, där många kan behöva en yrkesutbildning i kombination med SFI. Andra kommuner har olika utbildningar men har ett högt söktryck vilket gör att det kan vara svårt att få en plats.

– Det handlar inte bara om en misslyckad chans till utbildning i höst utan det handlar om en förlorad framtid, om utvisning till ett krigsdrabbat land, för många av de här ungdomarna kommer från Afghanistan, så det handlar om liv eller död.

Kan det vara så att det var så det var tänkt, att dom som är duktiga ska få stanna och dom andra får inte det?
- Det här är inte en fråga som kan läggas över på ungdomarna själva eller på individnivå, det handlar om strukturella problem som beslutsfattare kanske inte helt har förutsett. men att beröva ungdomarna en ny möjlighet till uppehållstillstånd på grund av att det saknas utbildningsplatser är inhumant och orättvist, säger Hanns Scott, jurist på Unga Forum, Skånes stadsmission.

Migrationsverkets rättsexpert Johanna Lindblad Ó Duinnín menar att antalet utbildningsplatser inte är en fråga för Migrationsverket.

– Det är en konsekvens av hur regelverket ser ut, att olika elever beroende på bakgrund och var man bor har olika förutsättningar att läsa olika utbildningar visst är det så. Vi får se på den utbildningen de faktiskt ansökt om när det gäller att få förlängt uppehållstillstånd.