Skolutveckling

Hela reportaget: Svårt för små kommuner som Perstorp att satsa på skolutveckling

5:46 min

Malmö stad anställer just nu flera forskare som ska stötta skolorna i deras arbete med att förbättra undervisningen. Perstorp har inte samma möjligheter utan måste prioritera den dagliga verksamheten.

Det är klart att det inte gynnar likvärdigheten när de har resurser som vida överstiger och då har de ett ansvar att delge oss information också.

  • Kristianstad och Malmö är exempel på kommuner med egna avdelningar inom skolutveckling. Malmö stad anställer just nu flera forskare.
  • I Perstorp finns inte samma möjligheter. Andreas Mårtensson, högstadierektor på Centralskolan i Perstorp, menar därför att de större kommunerna har ett ansvar att dela med sig av kunskap.
  • Men skolutveckling behöver inte alltid leda till bättre elevresultat. Det menar Margareta Serder, vice dekan vid fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet.