Klimatförändringar

Förra årets sommar kan bli det nya normala

0:47 min

Förra årets extremvarma sommar kan ge en försmak om hur en genomsnittssommar kan te sig kring nästa sekelskifte till följd av den den globala uppvärmningen, visar en ny rapport från SMHI.

Juni, juli och augusti 2018 dominerades av högtrycksväder och värmeböljor. Resultatet blev en medeltemperatur två till tre grader över det normala. Juli var på många håll över fem grader varmare än normalt, enligt SMHI:s rapport.

Långvarig torka ledde till både skogsbränder och problem för lantbrukare. Flera prognoser pekar dock mot att vi får mer eller oförändrad nederbörd vid nästa sekelskifte. Men liknande perioder av torka blir vanligare, liksom andra typer av extremväder, visar SMHI:s beräkningar.