Omgjord svensk OS-budget efter kritiken

2:15 min

Med en vecka kvar till OS-omröstningen har Sveriges olympiska kommitté nu presenterat en ny version av sin budget. Över en miljard av bidraget från IOK är borttaget.
– Det är inte någon felräkning, säger SOK:s verksamhets Peter Reinebo till Radiosporten.

Hör hela intervjun med Peter Reinebo i spelaren nedan!

Stockholm/Åre ställs mot Milano/Cortina i kampen om att få arrangera vinter-OS 2026. Omröstningen äger rum i Lausanne den 24 juni.

Den svenska budgeten fick kritik av Internationella olympiska kommitténs utvärderingskommission. Nu har budgeten därför justerats.

SOK menar att ”den nya budgeten är sammantaget något lägre och totalt sett starkare".

Den 24:e maj presenterades IOK:s utvärdering av de två kandidatländerna. Bland Sveriges ”utmaningar” lyftes ett antal budgetfrågor upp. Som att en del kostnadsområden inte hade granskats av specialister och att hyran för vissa arenor (och OS-byn) ännu inte är bestämd.

Det riktades också kritik mot hur SOK räknat när det gäller storleken på bidraget från IOK. I den reviderade budgeten har därför IOK:s bidrag sänkts med 1,189 miljarder kronor.

I rapporten står det att Sverige räknat med 100 miljoner dollar för mycket i sponsorpengar från IOK:s ”TOP-program”. Därför har den intäktsposten nu minskat med 866 miljoner kronor.

Sveriges ansökan fick också kritik för vilket års penningvärde som använts för att räkna ut storleken på bidragen från IOK. ”Ett signifikant hål” skulle skapas i budgeten om bidragen räknas om till 2018 års penningvärde, stod det i rapporten från IOK. Bidraget från IOK har justerats ner med 323 miljoner efter omräkning.

– I den återkoppling vi fått från IOK på vår budget har det inte handlat om pengar som saknats, utan framför allt om på vilken rad i budgeten intäkterna ska placeras, säger Per Palmström, vice ordförande i Sveriges olympiska kommitté (SOK) i ett pressmeddelande.

En förändring som gjorts är att posten ”Buffert” (för oförutsedda kostnader) ökat från 8 procent av de totala kostnaderna till 10 procent. Den posten har därmed ökat med 246 miljoner kronor, till 1,3 miljarder. Det efter att IOK:s utvärderingsteam menade att 8 procent var för lågt räknat.

Ett frågetecken i Sveriges ansökan är även att finansiärerna inte är presenterade ännu, att det fortfarande är oklart vilka företag som ska betala för Sveriges OS.

SOK skriver att budgeten är ”ett levande dokument och den kommer att uppdateras i takt med att vi får ny information.

Justering av intäkterna (Källa SOK):

  • Posten ”Bidrag från IOK” justeras ner från 6 512 MSEK till 5 323 MSEK. Bidraget reduceras alltså med 1 189 MSEK, varav 323 MSEK avser en omräkning av IOK:s bidrag till 2018 års penningvärde och 866 MSEK avser det belopp som IOK inte kan garantera.
  • Posten ”Sponsring” justeras upp från 2 500 MSEK till 3 625 MSEK. Posten ökar alltså med 1 125 MSEK, varav 866 MSEK avser det belopp som posten "Bidrag från IOK" minskar med.  
  • Den resterande delen av ökningen av posten Sponsring, 259 MSEK, avser de möjligheter till ökade sponsorintäkter som IOK:s rapport lyfter fram. 
  • Som en följd av justeringarna ovan minskar de totala intäkterna i den reviderade budgeten med 64 MSEK från 13 140 MSEK till 13 077 MSEK. Budgeten är fortfarande i balans efter justeringarna på intäktssidan.

Justering av kostnaderna (Källa SOK):

  • Posten ”Infrastruktur” justeras ner med 2 MSEK vilket är nettot av en sänkning till följd av att kostnader för snökanoner hade räknats två gånger och en höjning av några andra kostnadsposter. Höjningarna görs till följd av rapportens kommentarer att några kostnadsposter inte granskats av specialister och att det saknas överenskommelser om storleken på hyran för några av arenorna.
  • Posten ”Sport, Tjänster & Drift” justeras upp med 169 MSEK efter ny information om kostnaden för några poster och ytterligare råd från IOK:s experter.
  • Posten ”HR” justeras ner med 402 MSEK efter att den räknats om till 2018 års penningvärde.
  • Posten ”Administration” justeras upp med 25 MSEK på grund av ökade kostnader för hållbarhet.
  • Posten ”Övriga kostnader” justeras ner med 100 MSEK. SOK hade räknat med royaltybetalning till IOK även på bidraget från IOK men IOK har nu klargjort att deras bidrag är ett nettobidrag.
  • Posten ”Buffert” var tidigare 1 064 MSEK och utgjorde 8 % av de totala kostnaderna. I den reviderade budgeten har posten ökat med 246 MSEK till 1 310 MSEK vilket gör att reserven i den justerade budgeten utgör 10 % de totala kostnaderna.