Plast

Användningen av plast har ökat med 40 procent på fem år

2:04 min

Mängden plast som används i Sverige har ökat kraftigt, med över 40 procent på bara fem år. Det visar en sammanställning från Naturvårdsverket.

Förpackningar står för en stor del av ökningen.

Hör mer i Klotet

Petra Selander, som är ansvarig för plastfrågor på Naturvårdsverket blev förvånad över att ökningen är så stor.

– En så stor ökning hade jag inte trott, men samtidigt använder vi mer och mer plast i vår vardag, säger hon.

I genomsnitt använder varje svensk nu 130 kilo plast per år, enligt en rapport från Naturvårdsverket. Mellan åren 2012 och 2017 ökade den årliga mängden plast med över 40 procent, och ligger nu på 1,3 miljoner ton.

Mängden plastavfall har också ökat, och låg på 1,6 miljoner ton 2017.

Då inkluderas allt avfall, även från industrier och jordbruk.

Den största posten kommer från det som kallas för blandavfall, till exempel vanliga hushållssopor.

– Vi ser också att avfallsmängderna ökar för att vi konsumerar mer, och att vi använder plast i fler produkter, säger Petra Selander.

Användningen av plast ökar snabbt, både i Sverige och globalt, men fortfarande återvinns mindre än hälften av den plast som vi förbrukar här i Sverige. Både för att inte allt sorteras, men också för att mycket är svårt att återvinna, eftersom det finns så många olika sorters plast.

Nu behöver de som producerar och säljer varor bli bättre på att använda förpackningar som faktiskt kan återvinnas, säger Petra Selander på Naturvårdsverket.

– Det är ett resursslöseri. Vår kartläggning visar att vi måste bli bättre på att utforma våra produkter så att de går att återanvända och också materialåtervinna.

Texten är korrigerad.