Ny rapport

Morden på fackligt aktiva ökar

2:07 min

Mellanöstern och Nordafrika fortsätter att vara regionerna med sämst villkor för arbetstagare. Samtidigt ökar morden på fackligt aktiva personer. Under 2018 mördades 53 personer, skriver världsfacket ITUC i en rapport.

Sofia Östmark är generalsekreterare på den fackliga biståndsorganisationen Union to Union.

– Vi ser ett krympande utrymme för människor att organisera sig i civilsamhället, och det gäller även de fackliga organisationerna. De fackliga rättigheterna kränks väldigt mycket runt om i världen. Indexet som presenteras i dag visar en negativ utveckling, säger hon.

Antalet länder som gripit personer för att de är aktiva inom facket  ökade från 59 till 64. Massarresteringar av arbetstagare har kunnat ses i länder som Turkiet och Kina.

I rapporten kritiseras även Gulfstaterna för deras behandling av gästarbetare, som i stor uträckning saknar både mänskliga och fackliga rättigheter. Ett land som särskilt pekas ut är Saudiarabien där det under året rapporterats om fall där gästarbetare blivit utsatta för våld och utnyttjats utan möjlighet till rättsligt stöd.

Men de länder där arbetstagare har det som värst är utspridda på flera världsdelar. Till dessa tillhör Algeriet, Bangladesh, Brasilien, Colombia, Guatemala, Kazakstan, Filippinerna, Saudiarabien, Turkiet och Zimbabwe.

I till exempel Brasilien har man under president Jair Bolsonaros ledning infört flera kontroversiella lagar och fackligt arbete anses direkt farligt.

Mord på fackligt aktiva, arbetstagare som utsätts för våld, regeringar som medvetet förhindrat bildandet av fackliga föreningar och inskränkningar i strejkrätten är några av de saker som nämns i rapporten och som majoriteten av de 145 länderna brutit mot.

ITUC dokumenterar regeringars och arbetsgivares kränkningar av mänskliga rättigheter.