Samarbete med Afghanistan

Allt fler tvångsutvisas till Afghanistan

2:15 min

Antalet verkställda utvisningar med polis har flerdubblats sedan 2016, samtidigt som självmant återvändande har minskat kraftigt.

– Dels så handlar det ju om att Sverige ingick i ett samförståndsavtal med Afghanistan 2016. Vi satte en återvändandesambandsman i Kabul 2017. När vi har fått arbeta med det här så har det skapats förutsättningar för ett bättre samarbetsklimat med afghanska myndigheter, säger Patrik Engström, gränspolisens chef.

Patrik Engström säger att samarbetsavtalet bland annat har lett till att det är betydligt enklare att ordna resehandlingar för afghanska medborgare, och att det finns tydligare rutiner för hur utvisningarna genomförs.     

Antalet genomförda tvångsutvisningar till Afghanistan har ökat från 24 personer 2016 till 151 personer förra året. Och fram till sista april i år så hade nästan hundra personer redan utvisats med polis.

Den uppdaterade gymnasielagen har också lett till att antalet verkställda utvisningar har ökat.

– Den första gymnasielagen innebar på grund av en felskrivning möjlighet för alla att stanna nästan hur länge som helst. När det korrigerades i juli förra året så innebar det förbättrade möjligheter att verkställa, säger Patrik Engström. 

Samtidigt har antalet frivilliga återvändare minskat. 2016 återvände över 800 personer frivilligt till Afghanistan, medan det hittills i år endast handlar om ett 50-tal personer. 

– När det var så många som återvände 2016 så var det personer som vill återvända. De som är kvar i Sverige är personer som inte vill återvända. Alltså det är ju en väldigt komplicerad uppgift att kunna övertyga, övertala, motivera – beroende på hur man ser det – att en person ska göra någonting som den inte vill, för det är det som det i grunden handlar om. Då är arbetet just gentemot Afghanistan jättesvårt, säger Terje Torvik, som är verksamhetsexpert på Migrationsverket.

Om man tittar på situationen i Afghanistan, har den förändrats på något sätt som gör att människor inte vill återvända?

– För Migrationsverket har ju situationen inte förändrats i någon riktning på ett dramatiskt sätt. Det som hände, hände 2014, när stora delar av de internationella styrkorna drog sig ur Afghanistan. Sedan dess har det varit stabilt dåligt, men det har inte försämrats radikalt. Men det är klart att situationen är ju inte bra och det bidrar säkert till att personer väljer att inte återvända självmant, säger Terje Torvik.