BEGRAVNINGAR

Allt fler väljer alternativt begravningssätt i Gävleborg

2:12 min

Det blir allt vanligare att begravas i så kallade askgravlundar. Kyrkogårdarna i Valbo och Sandviken har de senaste åren invigt sina nya gravlundar.

En askgravlund är en mindre anonym form av minneslund där urnan placeras i marken och markeras med en liten skylt eller plakett.

- Det är vanligt att anhöriga flyttar från trakten och då är det svårt att sköta en grav. Då är det bra med en askgrav som man kan komma till när man är på besök, utan att känna dåligt samvete över att man inte skött graven, säger Jan Anders Jansson, kyrkoherde i Sandviken.

Sverige är ett av länderna som har flest kremeringar i Europa, vilket också får rent praktiska effekter.

- Man behöver inte bygga ut kyrkogårdarna i samma takt som man hade behövt göra om man hade en större andel kistgravar, säger Jan-Olov Andersson på Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Love Svensén
love.svensen@sverigesradio.se
P4 Gävleborg