Nya samtyckeslagen: En bevislättnad för offret

2:23 min

Den nya sexualbrottslagstiftning, som infördes för ett år sedan, har gett de som utsatts för sexbrott upprättelse i större utsträckning, enligt flera målsägandebiträden som är specialiserade på sexualbrottsmål.

Den nya sexualbrottslagstiftningen infördes 1 juli 2018. Bland annat höjdes minimistraffet för våldtäkt, och två nya brott infördes, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.

Och det krävs inte längre att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att dömas.

Lagen har gett de som utsatts för sexbrott upprättelse i större utsträckning, uppger flera målsägandebiträden som är specialiserade på sexualbrottsmål, som Ekot pratat med.

Lagen har bland annat inneburit en bevislättnad för brottsoffret, uppger juristerna.

– I praktiken innebär det att den tilltalade vid rättegången måste redogöra för vad som fick honom att tro att det var frivilligt. Och det här innebär en bevislättnad för målsäganden, säger advokat Line Bergström Melin.

En farhåga, när lagen infördes, var att detta flyttar fokus mot brottsoffret, och huruvida han eller hon uttryckt samtycke till sex.

– Tittar man på domskälen i de domar som har meddelat hittills utifrån den här lagstiftningen, så har det inte blivit på det sättet. Men däremot så behöver den tilltalade redogöra för varför man ansåg att det här var frivilligt – varför man trodde att det fanns ett samtycke, säger advokat Stina Zakrisson.