Kan individanpassas

Nyutvecklad 3D-skrivare kan tillverka läkemedel

2:31 min

I Uppsala har forskare utvecklat 3D-skrivare som kan tillverka läkemedel. Tekniken gör det möjligt att anpassa storlek, dos och smak på tabletterna för varje individ.

Forskargruppen är ett samarbete mellan Akademiska Sjukhuset och Uppsala Universitet, och efter ett års arbete har man nu tagit fram en teknik för att producera läkemedel med hjälp av 3D-skrivare.

Detta ger möjlighet att enkelt få fram en individuellt anpassad läkemedelsdos, förutom till exempel storleken på tabletterna så handlar det också om färg och smak. Det är framförallt svårt sjuka barn som kan ha nytta av det här, enligt forskarlaget.

– Läkemedel produceras ofta så att de ska passa många, och traditionellt så utvecklas läkemedel baserat på en vuxen population. Med den 3D-printade tekniken kan vi ta fram tabletter som passar att svälja för ett litet barn, så att behandlingen blir enklare, och säkrare, säger Christel Bergström, som leder forskargruppen vid Uppsala universitets institution för farmaci.

För svensk del kommer forskningsprojektet i Uppsala i höst jobba allt närmare svenska Läkemedelsverket med frågor som rör godkännanden och kontroll av de läkemedel som ska kunna 3D-printas.

Christel Bergströms vision är att 3D-skrivaren ska kunna stå ute på sjukhusapotek över hela landet, där personal ska kunna ta fram individuellt anpassat läkemedel.

– Om jag ska vara lite mer visionär tänker jag att man, på några ytterligare års sikt, ska kunna ta med sig en 3D-skrivare hem. Ha den stående i sitt hem och få en sån här dosjustering gjord i hemmet.