Riksdagsmajoritet

Majoritet vill stoppa barnäktenskap med utreseförbud

1:45 min

En majoritet i riksdagen vill skärpa lagen så att barn som riskerar att föras utomlands för att gifta sig eller könsstympas ska kunna förbjudas att lämna Sverige.

– Vi får tyvärr allt fler rapporter om att barn förs ut ur landet till sina hemländer och könsstympas på vidriga sätt, och inget barn ska behöva vara med om det, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har – i den gemensamma 73-punktsuppgörelsen – enats om flera åtgärder mot hedersrelaterad brottslighet, bland annat ska det införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.

En statlig utredning, som varit ute på remiss nu under våren, har presenterat en rad andra förslag för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Det handlar bland annat om att införa ett utreseförbud för barn under 18 år som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller könsstympas. Tanken är att den nya bestämmelsen ska vara en del av LVU, Lagen om vård av unga, och också medföra att rätten för barnet att inneha ett svenskt pass inskränks.
 
Förslaget har ett mycket brett stöd i riksdagen, visar Ekots rundringning. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna säger ja. Vänsterpartiet har ännu inte tagit ställning. 
 
– Vi måste skydda de mest skyddsvärda barnen, och det här är några av dem, säger Juno Blom, som är Liberalernas ledamot i justitieutskottet.

Regeringens utredare föreslår att den som – i strid med ett utreseförbud – för ut ett barn ur Sverige, eller främjar att ett barn reser utomlands, ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Det är ett för lågt straff, anser bland andra Mikael Eskilandersson, Sverigedemokraternas talesperson i familjerättsfrågor.

– Det borde vara betydligt högre. Precis som Storbritannien har, som är max fem år och kanske med ett minimistraff på ett eller två år. En rejäl höjning, säger han.

Även Liberalernas Juno Blom tycker att den föreslagna straffsatsen är för låg.

– Det finns en uppenbar risk då att man inte ser det här som tillräckligt svårt. Vi vet till exempel att man många gånger kan offra en i kollektivet för att begå det här brottet. Landar det på ett bötesbrott finns en risk att man inte får den effekt som man önskar.

Frågan om ett utreseförbud är inte okontroversiell. Justitieombudsmannen konstaterar i sitt remissvar att det krävs "mycket starka skäl" för att begränsa medborgares grundlagsskyddade rätt att lämna landet, och efterlyser en närmare analys vad den förslagna lagstiftningen skulle betyda i praktiken.

Men det här är en viktig lagändring, anser Sverigedemokraternas Mikael Eskilandersson.

– På grund av brottets allvarlighet. Det är i princip det enda sättet vi kan komma åt brottet, därför är det motiverat, säger han.
 
Justitieminister Morgan Johansson säger att utredningens förslag just nu bereds i regeringskansliet.

– Vår ambition är att vi ska skärpa regelverket så mycket vi kan för att kunna bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, och det här är ett av de viktiga förslagen som finns där. När vi är färdiga med den beredningen så kommer vi att offentliggöra hur vi landar i slutändan.