P4 KRONOBERG GRANSKAR

Ministern vill sätta stopp för framtida konkurshärvor – har skickat lagförslag

1:45 min

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kommenterar uppgifterna i P4 Kronobergs granskning kring företagen bakom Växjö United och dess frontperson Abdi Elmi som "oerhört allvarligt".

P4 Kronoberg har i en rad inslag berättat om tio företag som alla fått bidrag från Arbetsförmedling och som senare gått i konkurs med stora skatteskulder. Företag som vi har kunnat knyta till Växjö Uniteds starke man Abdi Elmi.

– Det är oerhört allvarligt att man missbrukar skattemedel på det här sättet. Det måste vi sätta stopp för, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Till P4 Kronoberg har Skatteverket tidigare sagt att de inte kan varna andra myndigheter om misstänkt fusk på grund av sekretesslagstiftningen. Arbetsförmedlingen har sagt att deras regelverk inte räcker till för att upptäcka den här sortens företag. Men nu säger Ylva Johansson att regeringen i dagarna har skickat ut ett förslag till lagändring som kan börja gälla nästa år.

– Vi kommer öka möjligheten till kontroll av arbetsgivarna. Så myndigheterna kan få direktåtkomst till Skatteverkets uppgifter. Arbetsförmedlingen kan få uppgifter direkt från de företag som tecknar försäkringar, som man måste ha för sina anställda.

– Jag kommer också under hösten gå igång med ett arbete med kontrollen av arbetsgivare innan de får del av subventionerade anställningar. Vi måste täppa till de här hålen, säger Ylva Johansson.