Toppmöte

Bakslag för ett klimatneutralt EU 2050

1:47 min

EU:s stats- och regeringschefer misslyckades i dag med att enas om gemensamma klimatmål för år 2050.

Inför toppmötet fanns förhoppningar om att EU:s ledare skulle enas om ett mål om att EU skulle vara klimatneutralt år 2050. Sådana skrivningar fanns också med i tidigare utkast till mötesslutsatser.

Men man kom inte ända fram då ett fåtal länder sade nej, däribland Polen och Tjeckien.

De senaste dagarna har annars allt fler EU-länder ställt sig bakom målet om att nå klimatneutralitet till 2050, sedan Tyskland svängt i frågan.

Efter Tysklands omsvängning har en rad andra tidigare motsträviga länder i Öst- och Centraleuropa, såsom Slovakien, Bulgarien och Ungern, också anslutit sig.

Sveriges statsminister Stefan Löfven hade hoppats på en uppgörelse. Så här sa han före mötet.

– Det är klart att vi, tillsammans med många likasinnade, vill att det ska stå att EU ska vara klimatneutralt till 2050.

Men det blev istället ett bakslag. Texten om att nå nettonollutsläpp till 2050 förpassades till en fotnot.

I huvudtexten nämns inte längre något årtal, utan frågan om klimatneutralitet i EU ska utreds ytterligare med sikte på beslut senast i början av 2020.