Eko-kött säljs omärkt - för att få det sålt

1:38 min

Värmland har högst andel ekologisk nötkreatur i landet, visar ny statistik från Jordbruksverket. Det ekologiska köttet är dock svårsålt, vilket resulterat i att ekologiskt kött packeteras utan ekologisk märkning för att få det sålt.

– Vi har väldigt bra nötkött i Värmland och duktiga lantbrukare. Men om jag ska vara ärlig så har det varit segt att sälja ekologiskt kött. Mycket av det ekologiska kött säljs som vanligt kött (och till ett lägre kilopris) i affärerna för att konsumenterna inte tittat så mycket efter ekologiskt kött, säger Karin Granström, rådgivare på Hushållningssällskapet i Värmland.

Den konsument som väljer att köpa billigare nötkött, som alltså inte är märkt som eko-kött, kan i och med detta dra en ekonomisk vinstlott på så vis att man får det dyrare ekologiska köttet till samma pris som omärkt kött, dock utan att veta om det.

Men det finns all anledning att ha hoppet kvar för den som vill se att konsumtionen av ekologiskt kött ökar, menar Karin Granström:

– Den ekologiska andelen har ju ökat varje år. Men det är vissa produkter som ökat väldigt mycket. Ekomjölken har ju ökat från noll på 1980-talet till att bli en väldigt stor produkt. Men köttet har inte hängt med, tyvärr.


FAKTA: Ekologiskt kött är köttprodukter producerade enligt vissa regler, där djuren bland annat är uppfödda på ekologiskt odlat foder. Produktionskedjan måste vara godkänd för att man ska få kalla köttet för ekologiskt. Detta innebär att bland annat uppfödning, djurhållning, läkemedelsbehandling och slakt uppfyller kraven.(Wikipedia)