BONUS

Bilköpare har fått en halv miljard i bonus

1:23 min

Svenska bilköpare har fått en halv miljard i bonus från staten för att de köpt en klimatbonusbil. Det visar färsk statistik som Ekot tagit del av.

Sedan den 1 juli 2018 har Sverige ett bonus-malus system för nya bilar. Det innebär att den som köper en bil som släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per kilometer får en bonus på maximalt 60 000 kronor. Samtidigt straffas bilar med höga utsläpp med extra hög fordonsskatt.

– Syftet är ju att snabba på omställningen mot en klimatvänligare fordonsflotta, att få ned snittutsläppet från ett fordon, säger Jonny Geidne utredare på Transportstyrelsen.

Nu har systemet varit i gång ett år. Bilbranschen har sett att kunder väljer bort bilar med höga utsläpp och att fler vill ha de med låga, som ger bonus. Och det faktiskt har snabbat på omställningen av fordonsbranschen.

Och ser man på siffrorna kan man se att Transportstyrelsen betalat ut en halv miljard kronor till bilägare hittills. Pengarna som regeringen anslog, på 1,2 miljarder för hela året ser ut att hålla.

I snitt har de cirka 14 tusen bilköparna fått drygt 34 000 kronor var i bonus.

För att få bonusen måste en person ha ägt bilen i ett halvår, så hittills har bonusarna bara delats ut för bilar som köpts under förra året.

Men så många som 700 bilägare har faktiskt gått miste om bonusen under den här perioden, eftersom de inte ägt bilen i ett halvår. Alla har inte känt till reglerna.

– Uppenbarligen har inte alla gjort det eftersom det har skett ägarbyten. Det är olyckligt. Vi arbetar på att hålla allmänheten uppdaterar, vi gör vad vi kan, men det finns de som inte nåtts av det än, säger Jonny Geidne, Transportstyrelsen.

Totalt har det sålts och tagits i bruk drygt 38 000 bonusbilar under det år som gått sedan bonussystemet drogs igång.