Koffein: Prestationshöjaren som delar Sverige

1:12 min

Koffein är en vetenskapligt belagd prestationshöjare som funnits tillgänglig för elitidrottare i 15 år. Men varför använder så få koffein?

Hör hela reportaget i spelaren nedan!

Koffein är en av de kraftfullaste prestationshöjarna som finns om vi bortser från substanser på dopinglistan. Det finns idag forskning som noga belagt de positiva effekter som koffein kan ha vid idrottande, särskilt långvarig och fysiskt krävande idrott.

Men Elitidrottssverige verkar delat mellan de idrottare som försöker maximera sina resultat med hjälp av koffein och de som tycker att kosttillskott är bäst att undvika helt.

Riksidrottsförbundet avråder dessutom helt från kosttillskott som koffein - eller till vem riktas egentligen deras avrådan?

Radiosporten synar koffeinet och har i det arbetet gjort en enkät om hur koffein används som prestationshöjare bland flera av Sveriges landslag och elitidrottare.

Vad visar svaren i Radiosportens enkät?*

 • Endast inom längdskidor, triathlon, i två herrallsvenska klubbar och i viss mån skidskyttelandslaget används koffein medvetet och systematiskt som prestationshöjare.
 • I flera lag/landslag dricker utövarna energidryck och vanligt kaffe, men då i mer vardaglig osystematisk form.
 • Knappt hälften av de svarande hade antingen en egen policy kring koffein eller använde RF:s policy kring koffein/kosttillskott.
 • Bara en av tio ansåg att kunskapen om koffein var hög bland både ledare och utövare.

Vad är koffein?

 • Kaffe och te är två vanliga källor till koffein, men allt fler energidrycker och gels finns med guarana eller te. Koffeintabletter är vanligast i idrottsvärlden.
 • Koffeinets effekt peakar efter 15 minuter till 2 timmar. Effekten har halverats efter 5-6 timmar.
 • Koffeinet når muskler, hjärtat, levern och fettvävnad. 
 • Mängden koffein som är mest gynnsam varierar mellan individer men runt 3-6 mg/kg kroppsvikt är vanligast, vilket motsvaras av ungefär två koppar kaffe.
 • 1984 till 2003 fanns koffein på Wadas dopinglista, om utövaren hade över 12 mg i urinet.

Hur påverkar koffein idrottare?

 • Förbättringen som nås av koffein är individuell och har i forskningsstudier varierat mellan 0,5 och uppåt 8-9 procent. 
 • Koffein ger dels en snabb centralstimulerande effekt (ökad koncentration, mer alert, mindre trötthet) och dels en mer långvarig effekt vid högintensiv aktvitet då koffeinet får musklerna att utnyttja den tillgängliga energin bättre.
 • För stor dos koffein riskerar att leda till darrningar, magont med mera.
 • Forskningen är i regel gjord på yngre elitidrottande män och därför saknas specifik kunskap om koffeinets effekt på t.ex. kvinnor och äldre.

*Radiosportens enkät om koffein har skickats ut till landslagsläkare, lagläkare och tränare inom idrotter som skidor, fotboll, handboll, skidskytte, triathlon och ishockey. Ett 20-tal personer svarade.