Hälsa och miljö

Möjligt samband mellan luftföroreningar och minskad fertilitet

2:10 min

Luftföroreningar kan ha ett samband med minskad fertilitet hos kvinnor. Det menar forskarna bakom en italiensk studie som presenterats på en konferens i Wien igår.

– Det är ett forskningsområdet som förtjänar mera forskning och uppmärksamhet, säger Pauliina Damdimopoulou, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik på Karolinska institutet.

Forskarna har kontrollerat 1 300 kvinnor i Modena i Italien och via ett sjukhuslabbregister undersökt ett hormon, AMH som avslöjar antalet äggceller i äggstockarna hos de inskrivna kvinnorna. Det har jämförts med utsläppen av partiklar och kvävedioxid på respektive persons bostadsadress.

Resultatet visar ett samband mellan färre äggceller och högre luftföroreningar.

– Jag tycker det är väldigt spännande, säger Pauliina Damdimopoulou.

Men det går inte att säga att luftföroreningarna är orsaken till den minskade fertiliteten. Studien har tydliga begränsningar, eftersom det är en registerstudie. Forskarna har inte kunnat mäta luftföroreningar i blodet och inte heller hur mycket kvinnorna väger, vilket påverkar möjligheten att bli gravid.

– Jag ser att det är ganska begränsat vad de har kunnat studera,säger Pauliina Damdimopoulou.

Haltnivåerna av luftföroreningar skiljer sig också jämfört med i Sverige. Här finns ingen ort där man mätt upp i samma nivåer av partiklar under senare år som i den italienska studien.

Vissa orter som Göteborg, Stockholm, Södertälje, Sollentuna, Uppsala och Örnsköldsvik har likartade nivåer av kvävedioxider i luft i gaturum, enligt Svenska miljöinstitutet, IVL. Men i den urbana bakgrundsluften, som människor främst exponeras för, är även halterna av kvävedioxid betydligt lägre.

Att flytta från luftföroreningar för att lättare bli gravid skulle inte Pauliina Damdimopoulou på Karolinska institutet rekommendera i första hand, eftersom åldern spelar allra störst roll. Möjligheten att bli gravid minskar radikalt efter 35-års ålder, och efter 40 blir den ännu sämre.

– Människan brukar vara lite mer fertil på sommaren, så kanske man kan flytta till lantstället och försöka bli gravid då, säger hon.

Referens: A. La Marca " Ovarian Reserve and Exposure to Environmental Pollutants (ORExPo study)" Abstract presentation på
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) 25 Juni 2019 i Wien.