Politikerhot ska diskuteras

Demokratiminister Britta Lejon och justitieminister Thomas Bodström bjuder in flera myndigheter och organisationer för att diskutera våld och hot mot politiker.
Det är bland annat företrädare för bland annat Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren, Kommunförbundet och Landstingsförbundet och dom politiska partierna för att diskutera hur man kan möta och bekämpa de hot som riktas mot landets förtroendevalda. Demokratiminister Britta lejon anser att det är viktigt att samla alla resurser för att möta de antidemokratiska krafternas hot om våld. Som Sveriges Radio Sörmland rapporterat flera gånger tidigare har ledande politiker i Sörmland utsatts för våld och hot av antidemokratiska rörelser.