Ny tobakslag 1 juli

Stora oklarheter i nya röklagen

1:33 min

Den sista helgen för att röka på uteserveringar i Sverige står för dörren. Men när den nya lagen om rökförbud börjar gälla på måndag vet inte ens de som är ansvariga för tillsynen vad som gäller.

Ekots genomgång visar att lagen är otydligt om både var och när rökförbudet gäller. Bland annat är krögare ansvariga även efter att deras uteserveringar stängt.

– Hur många meter ska det vara? Vad ska man tänka? Svårigheten med den här lagstiftningen är att det står ingenting. Det står inte exakt antal meter, utan grundtanken är att man inte ska bli utsatt som besökare, säger Bernadett Wéber, enhetschef för miljöförvaltningen i Göteborg.

Så hur långt bort behöver rökaren stå för att företagare inte ska riskera varning eller vite? 

– Det här är det som kanske vi behöver brottas med, men idag finns ingenting som säger "exakt så här ska det vara".

Hela tiden går folk förbi och röker. Var slutar ansvaret för butiks- och restaurangägarna? 

– Det här är ju en tolkningsfråga och vi behöver vara kloka i det här, för det är inte svart och vitt, säger tillsynsansvariga Bernadett Wéber.

Det kan, som vid många nya lagar, ta några år innan praxis växer fram i domstolarna. Även Folkhälsomyndigheten – som gjort en stor utredning som ligger till grund för den nya lagen – bekräftar att det är otydligt var rökförbudet gäller. Och läser man paragraferna nitiskt visar det sig att butiks- och restaurangägare också har ansvar att stoppa rökning utanför sin verksamhet efter stängning.

– Ja miljön är det ju som omfattas, alldeles oavsett om det drivs någon verksamhet där. Rökförbudet gäller, men det ska ju samtidigt vara någon rimlighet. Det måste ju vara personer där som påkallar att det är en störning, säger Josefin P Jonsson, enhetschef för tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten.

Mästerkocken och tv-profilen Richard Waje, som driver krog i den västkustska sommaridyllen Marstrand, är kritisk till oklarheterna i den nya lagen.

– Det känns inte riktigt genomtänkt av lagstiftarna, för då kan man ju titta på all brottslighet som sker utanför min restaurang. Och framför allt när vi har stängt. Det är helt orimligt, säger han.