Ny rapport

AI kommer att påverka alla jobb – men få försvinner

2:09 min

En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att så gott som alla jobb kommer att påverkas när utvecklingen av artificiell intelligens går framåt.

Men till skillnad från tidigare studier visar den nya att få jobb kommer att försvinna.

– Börjar man titta på tidigare forskning så kan man se att vi har räknat väldigt mycket på utbudssidan. Det vill säga att om maskiner kan göra något så har vi antagit att de kommer att göra det. Sen har vi börjat räkna vilka jobb som försvinner och antal huvuden. Men då missar vi efterfrågesidan. Vi missar den teknologiska förändringen och hur vi organiserar om arbete, säger Joakim Wernberg som varit forskningsledare i den nya studien.

Rapporten är en sammanställning av flera olika forskningsstudier med inriktning mot arbetsmarknad och artificiell intelligens. Till skillnad från tidigare studier som visat att många, runt hälften av alla jobb, kan försvinna inom 20 år slår rapporten fast motsatsen.

– Alla jobb kommer att påverkas men vi ser att det är få som kommer att försvinna helt, säger Joakim Wernberg.

Redan nu finns det självkörande bilar som kommer att konkurrera med taxi- och lastbilschaufförer. Datorer har även tagit över många arbetsuppgifter inom andra branscher.

– Istället för att diskutera AI som ett hot borde vi titta på exempelvis bristen av läkare och deras arbetsbelastning. Nu finns det bildbehandlingsprogram som kan vara bättre än läkare på att upptäcka cancer från röntgenbilder. Då borde vi låta de intelligenta verktygen sköta den biten så att läkare har mer tid för patienterna.

Den nya tekniken kommer att skapa nya typer av jobb och arbetsuppgifter, samtidigt som andra försvinner. Studien visar även att det kan bildas klyftor mellan hög- och lågutbildade.

För motverka risken att människor blir arbetslösa menar Joakim Wernberg att utbildningssystemet bör ses över för att möta utvecklingen.

– Vi har ett utbildningssystem som har rötter i den förra industriella revolutionen och det kommer nog att behövas en övergång där vi funderar mer på hur ett utbildningssystem ska se ut om vi inte hade haft något system.