Arkeologer: Världsarvet Birka hotat

1:33 min

Världsarvet Birka på Björkö i Mälaren är hotat enligt arkeologer vid Stockholms universitet, som ser oroande tecken på bristande tillsyn och långsiktigt skydd.

Arkeologerna som larmar hoppas nu på att Kulturdepartementet agerar och tar på sig huvudansvaret för Birka.
Lena Holmquist, docent i laborativ arkeologi vid Stockholms Universitet går så långt att hon talar om vanvård, rovgrävningar och skadegörelse.

Sedan 2015 är det Statens Fastighetsverk som förvaltar Birka och som ska se till att fornlämningsområdet är öppet och tillgängligt för besökare. Däremot är det inte fastighetsverkets uppdrag att knyta platsen till forskning eller museiverksamhet.

När nu Statens Fastighetsverk lägger ut tillsynen av Birka på entreprenad menar forskarna att fornlämningarna hotas och att fältet ligger fritt för oönskade besökare, men Urban Wahlström, förvaltare på SFV, med ansvar för Birka ser ingen anledning till oro. Tvärtom anser han att i och med upphandlingen blir det tydligare vad som ingår i tillsynen av världsarvet.

Birka är en plats som berättar om hur städerna i Sverige uppkom, hur handelskontakterna såg ut och om det religionsskifte som ägde rum. Om inte det här kulturarvet finansieras och sköts kan det förlora sin status som världsarv, säger Sven Kalmring som är senior forskare vid centret för baltic and Scandinavian Archaeology och Sven Kalmrings kollega Lena Holmquist, som arbetat med forskning och utgrävning på Birka sedan 1970 talet, efterlyser politisk vilja att bevara och utveckla Birka. Om det inte sker något radikalt nu riskerar Birka att åter sjunka ner i en törnrosasömn.