Får rätt till ersättning

Utredningar visar: Tidigare polischef mobbades på jobbet

1:59 min

En kvinnlig tidigare topp-chef inom polisen utsattes för mobbning på sin arbetsplats. Nu har Försäkringskassan slagit fast att det hon utsattes för på Polismyndigheten gav sådana medicinska besvär att hon har rätt till ersättning.

– Det är inte okej att kränka en människa på ett sånt sätt att det ska behöva gå så långt, sa "Petra" när Ekot rapporterade om fallet 2016.

"Petra" satt tidigare i en av ledningarna inom Rikskriminalpolisen, sedermera NOA. I Ekot 2016 anklagade hon flera höga manliga polischefer för hånfulla kommentarer, osynliggörande och för att ha hetsat henne att säga upp sig.

Hon menade att polischefernas trakasserier varit systematiska och att det hela började efter att hon försökt påtala saker som kunde förbättras i den nya polisorganisationen 2015.

Efter att "Petra" sagt upp sig så avslog Försäkringskassan först hennes ansökan om livränta, det vill säga ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Detta för att de inte ville gå med på att hon fått sina besvär – i form av bland annat depression, posttraumatisk stressyndrom och utmattning – som en direkt följd av det hon varit med om inom Polismyndigheten.

Men efter en lång läkarutredning, som slog fast att mobbning mot "Petra" på hennes jobb på Polismyndigheten låg bakom hennes besvär, så beslutade Förvaltningsrätten att Försäkringskassan skulle göra en ny bedömning. Och nyligen kom beskedet från Försäkringskassan:

"Med anledning av Förvaltningsrättens dom har Försäkringskassan inhämtat medicinskt underlag och konsulterat en försäkringsmedicinsk rådgivare. Utredningen har visat att det i ditt arbete inom Polismyndigheten har förekommit höga psykiska krav samt långvarig utsatthet och bristande socialstöd".

"Petra" får nu livränta för förlorad arbetsinkomst och hon är i dag nöjd med att ha fått rätt.

– Det känns bra. Det som NOA och cheferna tillfogade mig var ju inget som jag bara hade hittat på. Så det känns rätt när andra myndigheter nu gått på den här linjen, säger "Petra" i dag.

I samband med Ekots tidigare rapportering om "Petras" fall så sa Polismyndigheten att i sådana här fall så handlar det ofta om olika upplevelser om vad som hänt.

Nu har två utredningar slagit fast att "Petras" besvär är relaterade till det hon varit med om på arbetet.

Olov Augrell, som är chef för sektionen för arbetsgivarutveckling inom polisen, vill inte kommentera det enskilda ärendet, men menar att de ständigt arbetar för att förbättra situationen för arbetstagarna inom myndigheten.

– Vi tar naturligtvis alltid uppgifter om att man blivit illa behandlad på största allvar, och vi utreder grundligt. Men vi får naturligtvis ta del av det här materialet nu och se om det leder till några vidare åtgärder hos oss. Men det är klart att det hos en sån här stor arbetsgivare ibland förekommer dumheter och tokigheter som vi inte vill ha, säger Olov Augrell.