Salmonellaepidemi i Skåne

27 barn har drabbats av den andra salmonellaepidemin i västra Skåne på kort tid. Ytterligare hundratals barn tros vara smittade.
Smittan sprids genom den turkiska produkten halva, som görs av sesamfrö och används i sötsaker. Under våren insjuknade 40 personer i salmonella spridd genom en liknande produkt. Smittskyddsläkarna i Skåne säger till Ekot att de ser allvarligt på epidemin.